En 13-årig læreplan

Steinerskolen er en anerkjent pedagogisk retning som gir samme kompetanse som offentlig skole, både etter grunnskole og videregående opplæring. Læreplanen for steinerskolen er godkjent av utdanningsdirektoratet som et 13-årig utdanningsløp. Dette betyr at grunnskole og videregående opplæring henger sammen hos oss

Elever på steinerskolens grunnskole som ønsker studiespesialisering kan betrakte Skansen Videregående Steinerskole som en naturlig overgang til videregående opplæring. Skolen passer også for søkere fra andre skoler.

Vektlegging

Sentralt i steinerpedagogikken er idealet om å at elevene skal kunne utvikle sine evner og talenter på en slik måte at de kan forholde seg aktive og ansvarstagende til seg selv og til omverdenen.

I korte trekk kan man si at steinerskolen er en skole som vektlegger:

  • en helhetlig og allsidig undervisning som er basert på et samspill mellom teoretiske- , kunstneriske- og praktiske fag.
  • sammenheng og helhet knyttet til fagene
  • en pedagogikk som stimulerer utvikling av en fleksibel og kreativ tenkning. 
  • å stimulere den enkelte elev til å kunne realisere sine egne evner og muligheter. 
  • å utvikle empati og sosiale ferdigheter hos elevene.

Kunst som en integrert del av undervisningen

Et mål i steinerskolen er at elevene skal utvikle et kreativt og lystbetont forhold til sin egen læring. Elevenes interesse for kunnskap vekkes gjennom ulike undervisningsmetoder, noe som også inkluderer kunstneriske aktiviteter i alle fag. Kunst er mer enn et fag i steinerskolen, og integreres i alle fag for å stimulere kreativ tenkning og lærelyst.

Historikk

Den første steinerskolen ble grunnlagt i 1919 i Tyskland av lærere som var inspirert av Rudolf Steiners pedagogogiske idéer. Allerede i 1926 ble det opprettet en steinerskole i Oslo. I dag finnes det steinerskoler over hele verden.

Steinerskolen i Trondheim ble grunnlagt i 1972 . Skolen har siden den gang vokst til å bli et tilbud for elever, både i grunnskole og videregående opplæring.

Læreplan for videregående

Sidene er utviklet av Digi Publishing AS

Personvern