AU Foreldreforeningen Steinerskolen i Trondheim

Skoleåret 2016/17

Leder Eli Alperstein eli.alperstein@gmail.com

Nestleder Roger Sørheim

Kasserer Berit Hagen

Kerstin Bjarnar Kommunikasjonsansvarlig

Tor Joakim Havik - Kontaktperson for Skolegårdsprosjektet i AU

Rita Valen Hansen - Kontaktperson for Julemarkedet i AU

Møteplan 2017
Foreldrehåndbok
Arbeidsutvalgets e-postadresse: au.foreldreforeningen@gmail.com
Foreldreforeningens hjemmeside: https://sites.google.com/site/steineritrondheim/

Sidene er utviklet av Digi Publishing AS

Cookies