AU Foreldreforeningen Steinerskolen i Trondheim

Skoleåret 2017/18

Leder: Roger Sørheim

Nestleder: Eli Alperstein

Kasserer: Berit Hagen

AU-medlemmer: Rita Valen Hansen, Kerstin Bjarnar og Susanne Pieper

Foreldrehåndbok
Arbeidsutvalgets e-postadresse: au.foreldreforeningen@gmail.com
Foreldreforeningens hjemmeside: https://sites.google.com/site/steineritrondheim/

Sidene er utviklet av Digi Publishing AS

Cookies