Skoleruta 2017/2018 

Høsten 2017
 UKE DAGER DATO  FERIE OG FRIDAGER
 31 0   01.08 - 04.08 Sommerfritids for påmeldte
32 0  07.08 – 11.08 Sommerfritids for påmeldte
33  0 14.08 - 17.08 Sommerfritids for påmeldte
34  5 Mandag 21.08  Skolestart for elevene kl. 10.00
35  5    
36  5    
37  5    
38  5 Fredag 22.09  Påmeldingsfrist for fritidshjemmet i høstferien
39  5    
40  5    
41  0 09.10 t.o.m. 13.10 HØSTFERIE 
Fritidshjemmet er åpent mandag t.o.m torsdag
42  5    
43  5

 

 

44  5    
45  5    
46  5    
47  5    
48  6 Lørdag 02.12 Julemarked. Obligatorisk oppmøte
49  4 Mandag 04.12  Fridag for elevene. Fritidshjemmet åpent
50  5    
51 5 Fredag 22.12 Siste skoledag før jul. Fritidshjemmet åpent
52 0 25.12 t.o.m. 01.01 JULEFERIE
Juleferie også i fritidshjemmetVåren 2018
 UKE DAGER DATO  FERIER OG FRIDAGER
1 3  Tirsdag 02.01
Onsdag 03.01

Fritidshjemmet stengt 
Første skoledag etter juleferien

2 5    
5    
4  Fredag 26.01
Fredag 26.01
Påmeldingsfrist for fritidshjemmet i vinterferien
Fridag for elevene. Fritidshjemmet åpent
5  

 

5    
5    
0 19.02 t.o.m. 23.02 VINTERFERIE
Fritidshjemmet er åpent mandag t.o.m torsdag
5    
10  5    
11  5    
12  5    
13  0 26.03 t.o.m. 02.04  PÅSKEFERIE
Påskeferie også i fritidshjemmet
14  4 Tirsdag 03.04  Første skoledag etter påskeferien
15  5    
16  5    
17  5    
18  4 Tirsdag 01.05 Offentlig fridag
19  3 Torsdag 10.05
Fredag 11.05 
Fridag for elevene. Kristi himmelfartsdag
Fridag for elevene. Fritidshjemmet åpent
20  4 Mandag 14.05
Torsdag 17. mai
Fredag 18.05
Påmeldingsfrist for fritidshjemmet i sommerferien
Obligatorisk skoledag
Fridag for elevene. Fritidshjemmet stengt
21 4

Mandag 21.05 

Fridag for elevene. 2. pinsedag

22 5    
23 5    
24 5    
25 4 Torsdag 21.06
Fredag 22.06
Siste skoledag før sommerferien
Sommerfritids for påmeldte
26 0 25.06 – 29.06 Sommerfritids for påmeldte
27 0 02.07 - 06.07 Sommerfritids for påmeldte

 

Skoleruta 2018/2019

Sidene er utviklet av Digi Publishing AS

Cookies