Skoleruta 2019/2020 

Høsten 2019
 UKE DAGER DATO  FERIE OG FRIDAGER
32 0 Mandag - Fredag 05.08-09.08 Sommerfritids for påmeldte
33 0 Mandag - Torsdag 12.08-16.08 Sommerfritids for påmeldte
34  5 Mandag 19.08  Skolestart for elevene kl. 10.00
35  5    
36  5    
37  5    
38  4 Fredag 20.09   Fridag for elevene. Fritidshjemmet er åpent
39  5    
40  5    
41  0 07.10 t.o.m. 11.10

HØSTFERIE

Fritidshjemmet er åpent mandag t.o.m. torsdag

42  5    
43  5

 

 

44  5    
45  5    
46  5    
47  5    
48  6 Lørdag 30.11 Julemarked. Obligatorisk oppmøte
49  4 Mandag 02.12  Fridag for elevene. Fritidshjemmet er åpent
50  5    
51 5 Fredag 20.12 Siste skoledag før jul. Fritidshjemmet er åpent
52 0 23.12 t.o.m. 01.01 JULEFERIEVåren 2020

 UKE DAGER DATO  FERIER OG FRIDAGER
1 2 Torsdag 02.01

Første skoledag etter juleferien

2 5    
5    
4 Fredag 24.01

Fridag for elevene. Fritidshjemmet åpent

5  

 

5    
5    
0 17.02 t.o.m. 21.02

VINTERFERIE

Fritidshjemmet er åpent mandag t.o.m. torsdag

5    
10  5    
11  5    
12  5    
13  5    
14  5    
15  0 06.04 t.o.m. 13.04 PÅSKEFERIE
16  4 Tirsdag 14.04 Første skoledag etter påskeferien
17  5    
18  4 Fredag 01.05 Offentlig fridag
19  5    
20  6 Søndag 17.05 Obligatorisk skoledag
21 3

Torsdag 21.05
Fredag 22.05

Fridag for elevene. Kristi himmelfartsdag
Fridag for elevene

22 5    
23 4 Mandag 01.06  Fridag 2. pinsedag
24 5    
25 4

Torsdag 18.06

Fredag 19.06

Siste skoledag før sommerferien

Sommerfritids for påmeldte

26 0 Mandag - Fredag 22.06-26.06

Sommerfritids for påmeldte

27 0 Mandag - Fredag 29.07-03.07 Sommerfritids for påmeldte

 

 

Skoleruta 2020/2021 

Høsten 2020
 UKE DAGER DATO  FERIE OG FRIDAGER
32 0 Mandag - Fredag 03.08-07.08 Sommerfritids
33 0 Mandag - Torsdag 10.08-13.08 Sommerfritids
34  5 Mandag 17.08  Skolestart for elevene kl. 10.00
35  5    
36  5    
37  5    
38  5    
39  5    
40  5    
41  0 05.10 t.o.m. 09.10

HØSTFERIE

Fritidshjemmet er åpent mandag t.o.m. torsdag

42  4  Fredag 16.10 Fridag for elevene. Fritidshjemmet er åpent
43  5

 

 

44  5    
45  5    
46  5    
47  5    
48  6 Lørdag 28.11 Julemarked. Obligatorisk oppmøte
49  4 Mandag 30.11  Fridag for elevene. Fritidshjemmet er åpent
50  5    
51 5    
52 2 Tirsdag 22.12 Siste skoledag før juleferie
53 0   JULEFERIEVåren 2021

 UKE DAGER DATO  FERIER OG FRIDAGER
1 5 Mandag 04.01

Første skoledag etter juleferien

2 5    
5    
4 Fredag 29.01

Fridag for elevene. Fritidshjemmet åpent

5  

 

5    
5    
0 22.02 t.o.m. 26.02

VINTERFERIE

Fritidshjemmet er åpent mandag t.o.m. torsdag

5    
10  5    
11  5    
12  5    
13  0  29.03 t.o.m. 05.04  PÅSKEFERIE
14  4  Tirsdag 06.04  Første skoledag etter påskeferien
15  5    
16  5    
17  5    
18  5    
19  3 Torsdag 13.05
Fredag 14.05
Fridag for elevene. Kristi himmelfartsdag
Fridag for elevene. Fritidshjemmet er stengt
20  5 Mandag 17.05 Obligatorisk skoledag
21 4

Mandag 24.05

Fridag 2. pinsedag

22 5    
23 5    
24 4

Torsdag 17.06
Fredag 18.06

Siste skoledag før sommerferien

Sommerfritids for påmeldte

25 0

Mandag - Fredag 21.06-25.06

Sommerfritids

26 0 Mandag - Fredag 28.06-02.07

Sommerfritids

 

 

Sidene er utviklet av Digi Publishing AS

Personvern