Storforeldremøte 2019

Årets storforeldremøte avholdes på Skansen videregående onsdag 27. mars kl. 19:00-21:00.

Det blir kafé arrangert av 1. og 2. videregående, som åpner klokka 18:45.

Tema for årets møte er vurderinger av elevene. Da Steinerskolene etablerte seg i Norge, var det et viktig prinsipp at skolene var karakterfri. I dag får elevene i ungdomsskolen formelle vurderinger av måloppnåelse, og elevene i videregående får tallkarakterer.

Under årsmøtet vil vi ta opp hva slags vurderinger som gis ved Steinerskolen, og hva slags pedagogisk funksjon dette har. Vi har vært så heldige å få Ellen F Köttker, som underviser ved Rudolf Steinerhøyskolen i Oslo, til å snakke om dette. Daglig leder Geir Øyen vil fortelle om hvordan og hvorfor vurderingsformene på skolen har endret seg gjennom tidene.

Det blir også informasjon om det kommende 100-årsjubileet for verdens Steinerskoler.

Storforeldremøtet arrangeres i samarbeid mellom AU og skolen.


Nytt fra Foreldreforeningen/AU

Referat fra AU-møte 06.02.2019


Julemarkedet 2018


Kjære skolens foreldre, foresatte og kollegiet!

AU ønsker å gi dere en stor TAKK for innsatsen og bidrag både før og under Julemarkedet 2018!

I år fikk vi inn rundt kr 140 000,- (netto), cirka det samme som tidligere år. Dette er gode penger til foreldreforenings konto, som går til støtte av ulike bidrag og tiltak som elever og skolen får stor glede av.

AU vil sammen med klassens julemarkedskontakter evaluere Julemarkedet.

NB: Det er fremdeles mange kakefat o.l. igjen etter Julemarkedet. Disse ligger på hylla i kjellertrappa ned til "melkekjelleren" (spør ungene deres). Fint om dere kan hente dem.

Godt nytt år!
Foreldreforeningens AU


Foreldreforeningen

Alle foreldre med barn ved Steinerskolen i Trondheim er automatisk medlem av Foreldreforeningen. Foreningens formål er å arbeide for et godt fysisk og psykososialt skolemiljø, både i den enkelte klasse, på tvers av klassene, og mellom skole og foreldre.

Foreldreforeningens styre består av AU, 1 klassekontakt fra hver klasse og en representant fra skolen.

En veileder samt vedtekter for Foreldreforeningen ved Steinerskolen i Trondheim finner du her.

Arbeidsutvalget (AU)
Foreldreforeningen drives av et arbeidsutvalg (AU), som består av seks foreldre som er valgt for 2 år på Foreldreforeningens årsmøte. Årsmøtet for skoleåret 2018/19 avholdes mandag 29. april 2019.

AU møtes ca. en gang i måneden, og møteplanen kunngjøres på skolens felleskalender.
Henvendelser om saker kan gjøres på epost til au.foreldreforeningen@gmail.com

Klassekontakter og julemarkedskontakter
Foreldrene i hver klasse velger 2 klassekontakter, 2 julemarkedskontakter og en kasserer. Klassekontaktene er foreldrenes bindeledd til skolen og AU, og velges helst for 2 skoleår, med overlapping på ett år. Julemarkedskontaktene koordinerer foreldrenes innsats til julemarkedet med AU. Kasserer forvalter klassens konto, og sitter fortrinnsvis i en lengre periode.

Navn og kontaktinfo til årets tillitsvalgte bes meldt inn til AU på epost.

Steinerskolenes foreldreforbund og Foreldrehåndboka
Klassekontakter og klasselærere anbefales å støtte seg til Foreldrehåndboka. Dette er et arbeidsverktøy for samarbeidet mellom foreldre og skole som er utformet av det landsdekkende Steinerskolenes foreldreforbund.

Økonomisk støtte
Foreldreforeningen arrangerer Steinerskolens julemarked første lørdag i desember til inntekt for Foreldreforeningens arbeid. AU forvalter Foreldreforeningens konto, som gir tilskudd til større og mindre prosjekter som kan bedre elevenes fysiske og psykososiale miljø.

Hver klasse har også en egen klassekonto til miljøfremmende tiltak. Kr. 2000,- gis i fast årlig støtte til hver klassekonto. I tillegg kan klassene søke om tilskudd til, for eksempel til sosiale tiltak, klassetur osv.

Storforeldremøte
AU arrangerer årlig et felles storforeldremøte om et aktuelt tema. Storeforeldremøtet for dette skoleåret avholdes onsdag 27. mars. 2019.

Sidene er utviklet av Digi Publishing AS

Personvern