Mange takk til alle elever med foreldre, foresatte og storfamilier, samt kollegiet, gjester og andre bidragsytere for et vellykket julemarked 2017. Endelig netto overskudd ble kr. 144.633,54. Pengene eies av skolens foreldreforening og forvaltes av AU. Midlene brukes uavkortet for å støtte og styrke skolens sosiale, kulturelle og pedagogiske virke gjennom for eksempel det faste årlige ikke behovsprøvde tilskuddet til klassekassene og behovsprøvde tilskudd til klassereiser etc. Midlene kan også gå til andre investeringer og anskaffelser, som for eksempel bidrag til utvikling av skolegården.
 
AU og julemarkedskomiteen ønsker alle et riktig godt nytt år. Sees på julemarkedet 2018.

 

Julemarkedet 2018 arrangeres lørdag 1. desember.

Julemarkedsinformasjon til foreldre: klikk her

Julemarkedets facebookside: https://www.facebook.com/groups/501585019860704/

Sidene er utviklet av Digi Publishing AS

Personvern